Phanatnikhom Town Municipality

 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน จำนวน 1 คัน 07/02/2562
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน 07/02/2562
บัญชีรายชื่อผู้ยื่นเอกสารประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด6ล้อ 6 ตัน จำนวน 1 คัน 31/01/2562
บัญชีรายชื่อผู้ยื่นเอกสารประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน 31/01/2562
ประกาศผู้ที่ได้รับคัดเลือก การจ้างเหมาปรับปรุงสระว่ายน้ำสนามกีฬาเทศบาลเมืองพนัสนิคม 25/01/2562
ประกาศสอบราคา การจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 ตัน 16/01/2562
ประกาศสอบราคา การจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน จำนวน 1 คัน 16/01/2562
ราคากลาง วิธีคำนวณราคา จัดจ้างปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 15/01/2562
ราคากลาง วิธีคำนวณราคา จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน 15/01/2562
ราคากลาง วิธีคำนวณราคา การจัดซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน 15/01/2562
ราคากลาง วิธีการคำนวณราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ(รถยนต์) 10/01/2562
ราคากลาง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงสระว่ายน้ำสนามกีฬาเทศบาลฯ 07/01/2562
ราคากลาง วิธีการคำนวณราคา จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 07/01/2562
ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างปรับปรุงโคมไฟฟ้า 07/01/2562
ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาจ้างติดตั้งเสาไฟฟ้า Post Top สูง 12 เมตร 07/01/2562
บัญชีรายชื่อผู้ขอ/ผู้ยื่น ซองเอกสารประกวดราคาฯ การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ(รถยนต์) จำนวน 2 คัน 02/01/2562
ราคากลาง วิธีการคำนวณราคา โครงการจ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะเทศบาลเมืองพนัสนิคม 02/01/2562
ราคากลาง วิธีคำนวณราคา โครงการจ้างเหมาดูแลสนามฟุตบอลและสวนส่งเสริมสุขภาพ สนามกีฬาเทศบาลเมืองพนัสนิคม 02/01/2562
ประกาศประกวดราคา เกณฑ์การพิจารณา การจ้างซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ 18/12/2561
บัญชีรายชื่อผู้ขอยื่นซอง การจัดจ้างติดตั้งเสาไฟฟ้า Post Top 17/12/2561
« February 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28