Phanatnikhom Town Municipality

 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 04/10/2561
ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดถนนภายในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม 26/09/2561
ยกเลิกการประกวดราคา โครงการจ้างเหมาให้บริการทำความสะอาดถนนในเขตเทศบาลฯ 20/09/2561
ผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการจ้างเหมาบริการดูแลสวน ณ อาคารอเนกประสงค์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองพนัสนิคม 20/09/2561
บัญชีรายชื่อผู้ขอรับ/ยื่น เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาให้บริการทำความสะอาดถนนภายในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม 19/09/2561
ราคากลาง การจัดจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง เวทียกพื้นพร้อมนั่งร้าน เครื่องปั่นไฟ เครื่องขยายเสียง และเต๊นท์ชั่วคราว 19/09/2561
ราคากลางการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งพร้อมพื้นยางกันกระแทก 14/09/2561
ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก โครงการจ้างเหมาให้บริการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล ประจำปีงบประมาณ 2562 13/09/2561
ประกาศประกวดราคา โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดถนนและทางเท้าในเขตเทศบาลฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 13/09/2561
การประกวดราคาโครงการจ้างเหมาบริการดูแลสวน ณ อาคารอเนกประสงค์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ 13/09/2561
ราคากลาง โครงการจ้างเหมาให้บริการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ 2562 10/09/2561
ราคากลาง/วิธีการคำนวณราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการดูแลสวน ณ อาคารอเนกประสงค์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ 10/09/2561
ราคากลาง/วิธีการคำนวณราคากลาง โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดถนนและทางเท้าในเขตเทศบาลฯ 10/09/2561
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 06/09/2561
ประกาศผู้ที่ได้รับเลือกจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบเสียง ณ หอประชุมสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองพนัสนิคม 06/09/2561
บัญชีรายชื่อผู้ขอรับ/ยื่น เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบเสียง ณ หอปรชุมสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองพนัสนิคม 25/08/2561
ประกวดราคาการจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบเสียง ณ หอประชุมสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองพนัสนิคม 16/08/2561
ราคากลาง การจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 16/08/2561
ราคากลาง การจัดจ้างปรับปรุงสนามเปตอง สนามกีฬา เทศบาลเมืองพนัสนิคม 24/07/2561
ราคากลาง/วิธีคำนวณราคากลาง การจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/07/2561
« October 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31