Phanatnikhom Town Municipality

 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

บัญชีรายชื่อผู้ยื่นซองประกวดราคาจัดจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเมืองเก่าซอย 3 18/04/2562
บัญชีรายชื่อผู้ยื่นซองประกวดราคาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนโรงฆ่าสัตว์ 18/04/2562
บัญชีรายชื่อผู้ยื่นซองฯจัดจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนจารุวร 10/04/2562
บัญชีรายชื่อผู้ยื่นซองฯจัดจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ ถนนสุขประยูร 10/04/2562
ราคากลาง วิธีการคำนวณราคา จ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนโรงฆ่าสัตว์ 28/03/2562
ราคากลาง วิธีคำนวณราคากลาง จ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเมืองเก่าซอย 3 28/03/2562
สำเนาราคากลาง วิธีคำนวณราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่น รร.เทศบาล1 26/03/2562
ราคากลาง วิธีการคำนวณราคากลางจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกริตฯ ถนนสุขประยูร 12/03/2562
ราคากลาง วิธีการคำนวณราคากลางจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกริตฯ ถนนจารุวร 12/03/2562
ราคากลาง วิธีการคำนวณราคากลาง การจัดซื้อพัดลมเพดาน 28/02/2562
ราคากลาง วิธีคำนวณราคา จ้างเหมาดูแลรักษาระบบไฟฟ้าภายในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม 28/02/2562
ราคากลาง วิธีคำนวณราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 22/02/2562
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน จำนวน 1 คัน 07/02/2562
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน 07/02/2562
บัญชีรายชื่อผู้ยื่นเอกสารประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด6ล้อ 6 ตัน จำนวน 1 คัน 31/01/2562
บัญชีรายชื่อผู้ยื่นเอกสารประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน 31/01/2562
ประกาศผู้ที่ได้รับคัดเลือก การจ้างเหมาปรับปรุงสระว่ายน้ำสนามกีฬาเทศบาลเมืองพนัสนิคม 25/01/2562
ประกาศสอบราคา การจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 ตัน 16/01/2562
ประกาศสอบราคา การจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน จำนวน 1 คัน 16/01/2562
ราคากลาง วิธีคำนวณราคา จัดจ้างปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 15/01/2562
« April 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30