Phanatnikhom Town Municipality

 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาการจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบเสียง ณ หอประชุมสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองพนัสนิคม 16/08/2561
ราคากลาง การจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 16/08/2561
ราคากลาง การจัดจ้างปรับปรุงสนามเปตอง สนามกีฬา เทศบาลเมืองพนัสนิคม 24/07/2561
ราคากลาง/วิธีคำนวณราคากลาง การจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/07/2561
ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬาเทศบาลเมืองพนัสนิคม 06/07/2561
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 06/07/2561
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ ถ.ศรีจารุสัมพันธ์1 05/07/2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2561 05/07/2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 05/07/2561
บัญชีรายชื่อผู้ขอรับ/ยื่น เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ 25/06/2561
ประกาศผู้ที่ได้รับเลือกจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬาเทศบาลเมืองพนัสนิคม 25/06/2561
ราคากลาง/วิธีคำนวณราคากลาง การจ้างเหมาจัดสถานที่และประดับตกแต่งสถานที่รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 13/06/2561
ราคากลาง/วิธีคำนวณราคากลาง การจ้างเหมาทำอาหารมื้อกลางวัน อาหารว่างและน้ำดื่ม การจัดโครงการเปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ 13/06/2561
ราคากลาง/วิธีคำนวณราคากลาง การจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 04/06/2561
บัญชีรายชื่อผู้ยื่นเอกสารสอบราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬาเทศบาลเมืองพนัสนิคม 04/06/2561
บัญชีรายชื่อผู้ขอรับเอกสารสอบราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬา 04/06/2561
ประกาศสอบราคา/เกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬาเทศบาลเมืองพนัสนิคม 24/05/2561
ราคากลาง/วิธีคำนวณราคากลาง การจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬาเทศบาลเมืองพนัสนิคม 22/05/2561
ราคากลางการจ้างซ่อมแซมรถดูดสิ่งปฏิกูล 17/05/2561
บัญชีรายชื่อผู้ขอรับ/ยื่น เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล บริเวณถนนเมืองเก่า ซอย 1 10/05/2561
« August 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31