Phanatnikhom Town Municipality

 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

สำเนาประกาศการเผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง 21/10/2563
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับเลือกและสาระสำคัญของสัญญาเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 19/10/2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2563 08/10/2563
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม-กันยายน 2563 08/10/2563
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ้านช้าง ประจำปี 2564 30/09/2563
สำเนาราคากลางจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ 18/09/2563
สำเนาประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 18/09/2563
สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ขอซื้อ และผู้ยื่นซองเอกสารดำเนินการจ้างทำความสะอาดถนน 18/09/2563
สำเนาราคากลางการจัดจ้างเหมาบริการดูแลและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 15/09/2563
เรื่อง ดำเนินการขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีขายทอดตลาด 15/09/2563
สำเนาราคากลางการจ้างเหมาบริการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล 14/09/2563
สำเนาราคากลางการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยโดยรอบอาคารอเนกประสงค์สวนเฉลิมพระเกียรติฯ 14/09/2563
สำเนาราคากลางการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารอเนกประสงค์สวนเฉลิมพระเกียรติฯ 14/09/2563
สำเนาราคากลางการจ้างเหมาบริการดูแลสวนสาธารณะเทศบาลเมืองพนัสนิคม 14/09/2563
สำเนาราคากลางการจ้างเหมาบริการดูแลสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ 14/09/2563
สำเนาราคากลางการจ้างเหมาบริการดูแลสนามฟุตบอลและสวนส่งเสริมสุขภาพ สนามกีฬาเทศบาลเมืองพนัส 14/09/2563
สำเนาราคากลางการจ้าง บริการดูแลสระว่ายน้ำ สนามกีฬาเทศบาลเมืองพนัส 14/09/2563
สำเนาราคากลางการจ้างทำความสะอาดถนนและทำหน้าที่ประจำรถขยะ 10/09/2563
สำเนาราคากลางการจ้างตัดแว่นสายตา 10/09/2563
สำเนาประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปี 2563 10/09/2563
« November 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30