Phanatnikhom Town Municipality

 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

สำเนาราคากลางจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ 18/09/2563
สำเนาประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 18/09/2563
สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ขอซื้อ และผู้ยื่นซองเอกสารดำเนินการจ้างทำความสะอาดถนน 18/09/2563
สำเนาราคากลางการจัดจ้างเหมาบริการดูแลและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 15/09/2563
เรื่อง ดำเนินการขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีขายทอดตลาด 15/09/2563
สำเนาราคากลางการจ้างเหมาบริการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล 14/09/2563
สำเนาราคากลางการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยโดยรอบอาคารอเนกประสงค์สวนเฉลิมพระเกียรติฯ 14/09/2563
สำเนาราคากลางการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารอเนกประสงค์สวนเฉลิมพระเกียรติฯ 14/09/2563
สำเนาราคากลางการจ้างเหมาบริการดูแลสวนสาธารณะเทศบาลเมืองพนัสนิคม 14/09/2563
สำเนาราคากลางการจ้างเหมาบริการดูแลสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ 14/09/2563
สำเนาราคากลางการจ้างเหมาบริการดูแลสนามฟุตบอลและสวนส่งเสริมสุขภาพ สนามกีฬาเทศบาลเมืองพนัส 14/09/2563
สำเนาราคากลางการจ้าง บริการดูแลสระว่ายน้ำ สนามกีฬาเทศบาลเมืองพนัส 14/09/2563
สำเนาราคากลางการจ้างทำความสะอาดถนนและทำหน้าที่ประจำรถขยะ 10/09/2563
สำเนาราคากลางการจ้างตัดแว่นสายตา 10/09/2563
สำเนาประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปี 2563 10/09/2563
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาการจัดซื้อรถบรรทุก ดีเซล ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ 20/08/2563
สำเนาราคากลางการจัดซื้อครุภัณ์คอมพิวเตอร์ 14/08/2563
สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ขอยื่นเอกสารประกวดราคา การจัดซื้อรถบรรทุก ดีเซล ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ 10/08/2563
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฏาคม 06/08/2563
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 06/08/2563
« September 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30