Phanatnikhom Town Municipality

 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/05/2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ 2โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/05/2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ชุดสนามเด็กเล่นกลางแจ้งพร้อมติดตั้งพื้นปูนและยาง 29/05/2562
ประกวดราคาซื้อชุดสนามเด็กเล่นกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง 28/05/2562
ผู้ชนะประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอลกรีต ถนนเมืองเก่า 28/05/2562
ผู้ชนะประกวดราคาสร้างเขื่อนกำแพงกันดินบริเวณห้วยอีแขก 23/05/2562
ผู้ชนะประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอลกรีต ถนนศรีวิชัย 22/05/2562
สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเมืองเก่า 21/05/2562
บัญชีรายชื่อผู้ยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนกำแพงกันดินคลองห้วยอีแขก 21/05/2562
บัญชีรายชื่อผู้ยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 21/05/2562
สำเนาราคากลาง การจ้างทำอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมพิธีงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 21/05/2562
ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างทำอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมพิธีบรมราชาภิเษก 21/05/2562
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างปรับปรุงตู้ควบคุมสัญญาณไฟจราจร 21/05/2562
สำเนาราคากลาง/วิธีคำนวณราคากลาง การจัดซื้อชุดสนามเด็กเล่นกลางแจ้ง พร้อมปูนและพื้นยาง 14/05/2562
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (ม.ค.62-มี.ค.62) 03/05/2562
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 02/05/2562
สำเนาประกวดราคาการจัดจ้างก่อสร้างเขื่อนกำแพงกันดินคลองห้วยอีแขก 26/04/2562
สำเนาประกวดราคาการจัดจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนศรีวิชัย 26/04/2562
ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนโรงฆ่าสัตว์ 25/04/2562
ประกาศผู้ที่ได้รับคัดเลือกจัดจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเมืองเก่าซฮย3 25/04/2562
« October 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31