Phanatnikhom Town Municipality

 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสอบราคา การจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน จำนวน 1 คัน 16/01/2562
ราคากลาง วิธีคำนวณราคา จัดจ้างปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 15/01/2562
ราคากลาง วิธีคำนวณราคา จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน 15/01/2562
ราคากลาง วิธีคำนวณราคา การจัดซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน 15/01/2562
ราคากลาง วิธีการคำนวณราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ(รถยนต์) 10/01/2562
ราคากลาง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงสระว่ายน้ำสนามกีฬาเทศบาลฯ 07/01/2562
ราคากลาง วิธีการคำนวณราคา จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 07/01/2562
ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างปรับปรุงโคมไฟฟ้า 07/01/2562
ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาจ้างติดตั้งเสาไฟฟ้า Post Top สูง 12 เมตร 07/01/2562
บัญชีรายชื่อผู้ขอ/ผู้ยื่น ซองเอกสารประกวดราคาฯ การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ(รถยนต์) จำนวน 2 คัน 02/01/2562
ราคากลาง วิธีการคำนวณราคา โครงการจ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะเทศบาลเมืองพนัสนิคม 02/01/2562
ราคากลาง วิธีคำนวณราคา โครงการจ้างเหมาดูแลสนามฟุตบอลและสวนส่งเสริมสุขภาพ สนามกีฬาเทศบาลเมืองพนัสนิคม 02/01/2562
ประกาศประกวดราคา เกณฑ์การพิจารณา การจ้างซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ 18/12/2561
บัญชีรายชื่อผู้ขอยื่นซอง การจัดจ้างติดตั้งเสาไฟฟ้า Post Top 17/12/2561
รายชื่อผู้มีหน้าที่ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินฯ ประจำปี 2562 17/12/2561
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาซื้อโครงการซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง 3 วัย 17/12/2561
ราคากลาง จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ฯ 07/12/2561
ราคากลาง การจัดซื้อเครื่องตีเส้นจราจรแบบเครื่องยนต์ฯ พร้อมอุปกรณ์ 07/12/2561
ราคากลาง วิธีการคำนวณราคา จ้างทำปฎิทินตั้งโต๊ะเทศบาลเมืองพนัสนิคม 07/12/2561
บัญชีรายชื่อผู้ยื่นซองประกวดราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง 3 วัย 06/12/2561
« October 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31