Phanatnikhom Town Municipality

 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

บัญชีรายชื่อผู้ยื่นซองประกวดราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง 3 วัย 06/12/2561
ราคากลาง วิธีคำนวณราคา จ้างปรับปรุงโคมไฟฟ้า 28/11/2561
ราคากลาง วิธีคำนวณราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ 28/11/2561
ราคากลาง วิธีคำนวณราคา โครงการจ้างติดตั้งเสาไฟฟ้า Post Top 28/11/2561
ราคากลาง วิธีคำนวณราคา การจ้างปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างในสวนสาธารณะฯ 28/11/2561
ราคากลาง วิธีคำนวณราคา การจ้างซื้อรถยนต์อเนกประสงค์ 28/11/2561
ราคากลาง วิธีคำนวณราคา การจัดซื้อโทรทัศน์ Led Tv แบบ Lmart Tv 28/11/2561
ราคากลาง วิธีคำนวณราคา การจัดจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะชนิดอัดท้าย 28/11/2561
ประกาศใช้แผน สำเนารายละเอียด การจัดทำแผนจัดหาพ้สดุประจำปีงบประมาณ 2562 28/11/2561
ราคากลาง/ทบทวนราคากลาง ครั้งที่ 2 การจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง 3 วัย 19/11/2561
ราคากลาง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ยูเอสที รสจืด ขนาดบรรจุ 200 ซีซี 13/11/2561
ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 4 30/10/2561
ราคากลาง/วิธีการคำนวณราคากลาง จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง 3 วัย ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองพนัสนิคม 26/10/2561
ราคากลาง/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการปรับปรุงดาดฟ้าอาคารหอประชุม สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองพนัสนิคม 26/10/2561
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 04/10/2561
ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดถนนภายในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม 26/09/2561
ยกเลิกการประกวดราคา โครงการจ้างเหมาให้บริการทำความสะอาดถนนในเขตเทศบาลฯ 20/09/2561
ผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการจ้างเหมาบริการดูแลสวน ณ อาคารอเนกประสงค์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองพนัสนิคม 20/09/2561
บัญชีรายชื่อผู้ขอรับ/ยื่น เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาให้บริการทำความสะอาดถนนภายในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม 19/09/2561
ราคากลาง การจัดจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง เวทียกพื้นพร้อมนั่งร้าน เครื่องปั่นไฟ เครื่องขยายเสียง และเต๊นท์ชั่วคราว 19/09/2561
« October 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31