Phanatnikhom Town Municipality

 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้ได้รับคัดเลือกจ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนทุมมาวาส 31/03/2563
ผู้ได้รับคัดเลือกจ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนอินทอาษา 1 31/03/2563
ผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเมืองเก่า 27/03/2563
บัญชีรายชื่อผู้ขอซื้อ และบัญชีรายชื่อผู้ยื่นซองเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนอินทอาษา 25/03/2563
บัญชีรายชื่อผู้ขอซื้อ และบัญชีรายชื่อผู้ยื่นซองเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนอินทอาษา1 25/03/2563
บัญชีรายชื่อผู้ขอซื้อ และบัญชีรายชื่อผู้ยื่นซองเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนทุมมาวาส 23/03/2563
บัญชีรายชื่อผู้ขอซื้อ และบัญชีรายชื่อผู้ยื่นซองประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนอกส์ จ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเมืองเก่า 23/03/2563
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การจ้างก่อสร้างทางเดินเท้าพร้อมท่อระบายน้ำบริเวณถนนจันทร์อำนวย-แยกเมืองเก่า ซอย1 20/03/2563
ราคากลาง วิธีการคำนวณราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเท้าพร้อมท่อระบายน้ำถนนจันทร์อำนวย-แยกเมืองเก่า ซอย1 19/03/2563
ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน 16/03/2563
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีตถนนอินทอาษา1 10/03/2563
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีตถนนอินทอาษา 10/03/2563
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีตถนนทุมมาวาส 10/03/2563
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีตถนนเมืองเก่า 10/03/2563
ราคากลาง วิธีคำนวนราคาจ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลติกอินทอาษา1 10/03/2563
ราคากลาง วิธีคำนวนราคาจ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลติกอินทอาษา 10/03/2563
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 10/03/2563
ราคากลาง วิธีคำนวณราคาจ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนทุมมาวาส 10/03/2563
ราคากลาง วิธีคำนวนราคาจ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเมืองเก่า 10/03/2563
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบ่อใหญ่ 26/02/2563
« October 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31