Phanatnikhom Town Municipality

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ ประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 13/02/2562
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป 11/02/2562
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 11/02/2562
กำหนดการประชุมประชาคมระดับชุมชน วันที่ 8 ก.พ. 2562 06/02/2562
ประกาศขอความร่วมมือมิให้กระทำการเผาในที่แจ้ง 05/02/2562
กำหนดการประชุมประชาคมระดับเมือง 05/02/2562
การกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 04/02/2562
กำหนดสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตฯ 01/02/2562
ประกาศกำหนดสถานที่เลือกตั้งกลาง 01/02/2562
ประกาศเทศบาลเมืองพนัสนิคม เรื่อง นโยบายการลดใช้ถุงพลาสติก 31/01/2562
กำหนดระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2562 02/01/2562
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 02/01/2562
กำหนดวันรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง 07/12/2561
กำหนดการประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 21/11/2561
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการงานประเพณีลอยกระทงเทศบาลเมืองพนัสนิคม ประจำปี 2561 21/11/2561
ประชาสัมพันธ์ รายงานนโยบาย Society 5.0 09/11/2561
ประชาสัมพันธ์ การโอนเงินเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 07/11/2561
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการประชุมประชาคมระดับเมือง 07/11/2561
ประชาสัมพันธ์ มาตรการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงของเทศบาลเมืองพนัสนิคม 02/11/2561
ประชาสัมพันธ์ มาตรการประหยัดไฟฟ้าของเทศบาลเมืองพนัสนิคม 02/11/2561
« February 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28