Phanatnikhom Town Municipality

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการประชุมประชาคมเมือง ทม.พนัสนิคม 07/08/2561
ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 26/07/2561
ประชาสัมพันธ์ ก๊าซเรือนกระจก ตัวการของโลกร้อน 17/07/2561
แนวปฏิบัติสำหรับผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน 10/07/2561
ขอเชิญผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 04/07/2561
กำหนดการโครงการฝึกอบรมอาชีพ 11/06/2561
กำหนดการประชุมประชาคมระดับชุมชน 11/06/2561
ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 21/05/2561
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองพนัสนิคม 08/05/2561
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และฉีดฮอร์โมนคุมกำเนิด 14/03/2561
การจองสถานที่จำหน่ายสินค้างานประเพณีบุญกลางบ้าน ครั้งที่ 25 02/03/2561
งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว 02/03/2561
ขอความร่วมมือเฝ้าระวังป้องกันโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันจากเชื้อไวรัส 28/02/2561
ประชุมเทศบาลเมืองพนัสนิคมสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี 2561 22/02/2561
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 02/02/2561
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 30/01/2561
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 30/01/2561
ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 2 24/01/2561
ประชาสัมพันธ์จากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 09/01/2561
ประกาศ เรื่อง แจ้งมาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตรที่ใช้ในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน 25/12/2560
« August 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31