Phanatnikhom Town Municipality

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมด้านสุขาภิบาลอาหาร การปรับปรุงและพัฒนาตลาดสดน่าซื้อ 15/08/2562
ประชาสัมพันธ์ การโอนเงินเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2562 08/08/2562
เทศบาลเมืองพนัสนิคมรณรงค์แต่งกายผ้าไทย 30/07/2562
ขอเชิญประชุมผู้บริหารหัวหน้าส่วนการงาน(คทม.)19กรกฎาคม61 19/07/2561
3 ก.ค. วันปลอดถุงพลาสติกสากล 03/07/2562
ขอเชิญประชุมผู้บริหารหัวหน้าส่วนการงาน(คทม.)26มิถุนายน 62 26/06/2562
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ3ตำแหน่ง4อัตรา 21/06/2562
รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป2ตำแหน่งจำนวน6อัตตรา 21/06/2562
เทศบาลเมืองพนัสนิคมได้จัดทำโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อให้การจัดเก็บเป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.2562 07/06/2562
ประกาศฯ สำรวจข้อมูลภาคสนามในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 06/06/2562
กำหนดการประชุมประชาคมระดับเมืองวันที่ 4 04/06/2562
ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 17/05/2562
ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคมสมัยสามัญสมัยที่2ประจำปี2562 13/05/2562
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประดับธงงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 02/05/2562
ขอเชิญประชุมผู้บริหารหัวหน้าส่วนการงาน(คทม.)19เมษายน 62 19/04/2562
ประชาสัมพันธ์งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 10/04/2562
การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 07/03/2562
บุุคคลที่มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. (24 มี.ค.2562) 21/02/2562
ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการเลือกตั้ง ส.ส. (24 มี.ค. 2562) 21/02/2562
ประชาสัมพันธ์ ประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 13/02/2562
« August 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31