Phanatnikhom Town Municipality

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 10/04/2562
การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 07/03/2562
บุุคคลที่มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. (24 มี.ค.2562) 21/02/2562
ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการเลือกตั้ง ส.ส. (24 มี.ค. 2562) 21/02/2562
ประชาสัมพันธ์ ประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 13/02/2562
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป 11/02/2562
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 11/02/2562
กำหนดการประชุมประชาคมระดับชุมชน วันที่ 8 ก.พ. 2562 06/02/2562
ประกาศขอความร่วมมือมิให้กระทำการเผาในที่แจ้ง 05/02/2562
กำหนดการประชุมประชาคมระดับเมือง 05/02/2562
การกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 04/02/2562
กำหนดสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตฯ 01/02/2562
ประกาศกำหนดสถานที่เลือกตั้งกลาง 01/02/2562
ประกาศเทศบาลเมืองพนัสนิคม เรื่อง นโยบายการลดใช้ถุงพลาสติก 31/01/2562
กำหนดระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2562 02/01/2562
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 02/01/2562
กำหนดวันรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง 07/12/2561
กำหนดการประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 21/11/2561
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการงานประเพณีลอยกระทงเทศบาลเมืองพนัสนิคม ประจำปี 2561 21/11/2561
ประชาสัมพันธ์ รายงานนโยบาย Society 5.0 09/11/2561
« April 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30