Phanatnikhom Town Municipality

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดวันรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง 07/12/2561
กำหนดการประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 21/11/2561
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการงานประเพณีลอยกระทงเทศบาลเมืองพนัสนิคม ประจำปี 2561 21/11/2561
ประชาสัมพันธ์ รายงานนโยบาย Society 5.0 09/11/2561
ประชาสัมพันธ์ การโอนเงินเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 07/11/2561
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการประชุมประชาคมระดับเมือง 07/11/2561
ประชาสัมพันธ์ มาตรการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงของเทศบาลเมืองพนัสนิคม 02/11/2561
ประชาสัมพันธ์ มาตรการประหยัดไฟฟ้าของเทศบาลเมืองพนัสนิคม 02/11/2561
ประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์การประกวดกระทงใหญ่ ประจำปี 2561 31/10/2561
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการโครงการฝึกอบรมอาชีพ เทศบาลเมืองพนัสนิคม 30/10/2561
เทศบาลเมืองพนัสนิคมร่วมกับโรงเรียนเสริมสวยทูบีวัน ให้บริการออกแบบทรงผมและตัดผมฟรีแก่ประชาชนในเขตเทศบาลฯ 17/10/2561
ประกาศแผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองพนัสนิคม ประจำปีงบประมาณ 2562 12/10/2561
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 02/10/2561
ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 เทศบาลเมืองพนัสนิคม จ.ชลบุรี 26/09/2561
ประชาสัมพันธ์ การประกวดจัดโต๊ะประกอบพิธีไหว้พระจันทร์ ในงานประเพณีไหว้พระจันทร์ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2561 13/09/2561
ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกินขนมไหว้พระจันทร์ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2561 13/09/2561
ประชาสัมพันธ์ การประกวดธิดาพระจันทร์ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2561 13/09/2561
ประชาสัมพันธ์กำหนดการพิธีเปิดงานประเพณีไหว้พระจันทร์ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2561 13/09/2561
การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้ง (เพิ่มเติ่ม) 12/09/2561
เอกสารประกอบการบรรยาย "โครงการอบรมให้ความรู้ด้านแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ประจำปี 2561" 06/09/2561
« December 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31