Phanatnikhom Town Municipality

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี 20/02/2563
ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ 20/02/2563
ประชาสัมพันธ์ แนวทางในการลดปัญหาและป้องกันตนเองจากฝุ่นละอองใรบรรยากาศ 20/02/2563
วาเลนไทน์ ไม่สลายเพราะกลิ่นปาก 12/02/2563
8 ข้อ ป้องกันความเสี่ยงจากเชื้อไสรัสโคโรน่า 31/01/2563
ประกาศแจ้งระบบโทรศัพท์เทศบาลเมืองพนัสนิคมขัดข้อง 28/01/2563
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองพนัสนิคม 27/01/2563
ประชาสัมพันธ์ คัดเลือกครอบครัวร่มเย็น และบุุคคลดีเด่นด้านพัฒนาครอบครัว 27/01/2563
ประชาสัมพันธ์ การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ 16/01/2563
ประชาสัมพันธ์ ประมูลทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร ขว ชลบุรี 15/01/2563
สำรวจข้อมูลผู้สูงอายุฯ เพื่อสำรวจความต้องการของผู้สูงอายุในการประกอบอาชีพหรือทำงาน 27/12/2562
ประชาสัมพันธ์ หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว 05/12/2562
วันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธ.ค. 2562 04/12/2562
ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 03/12/2562
ประชาสัมพันธ์ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองพนัสนิคม ประจำปีงบประมาณ 2563 14/11/2562
ช่วยกันแยก ช่วยกันลดขยะ 14/11/2562
ทำบ้านให้สะอาด รับมือฝุ่น PM 2.5 ด้วย 3 ส1ล 14/11/2562
ประชาสัมพันธ์ ตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 13/11/2562
กำหนดการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 07/11/2562
กำหนดการประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 (2) 07/11/2562
« February 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29