Phanatnikhom Town Municipality

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ 16/01/2563
ประชาสัมพันธ์ ประมูลทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร ขว ชลบุรี 15/01/2563
สำรวจข้อมูลผู้สูงอายุฯ เพื่อสำรวจความต้องการของผู้สูงอายุในการประกอบอาชีพหรือทำงาน 27/12/2562
ประชาสัมพันธ์ หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว 05/12/2562
วันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธ.ค. 2562 04/12/2562
ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 03/12/2562
ประชาสัมพันธ์ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองพนัสนิคม ประจำปีงบประมาณ 2563 14/11/2562
ช่วยกันแยก ช่วยกันลดขยะ 14/11/2562
ทำบ้านให้สะอาด รับมือฝุ่น PM 2.5 ด้วย 3 ส1ล 14/11/2562
ประชาสัมพันธ์ ตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 13/11/2562
กำหนดการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 07/11/2562
กำหนดการประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 (2) 07/11/2562
แผนการปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2563 21/10/2562
กำหนดการประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 21/10/2562
ประชาสัมพันธ์ เงินเบี้ยยังชีพฯ เดือน ตุลาคม 2562 09/10/2562
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลเมืองพนัสนิคม ประจำปีงบประมาณ 2563 08/10/2562
สรุปรายงานผลการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ปี 2562 07/10/2562
กำหนดการประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 18/09/2562
ประกาศ เรื่องการแสดงตนลงบัญชีทหารกองเกิน ประจำปี 2562 12/09/2562
ประกาศ เรื่อง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคมหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว 11/09/2562
« January 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31