Phanatnikhom Town Municipality

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ หยุดจ่ายน้ำชั่วคราววันที่ 17 พ.ย.2562 15/11/2562
ประชาสัมพันธ์ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองพนัสนิคม ประจำปีงบประมาณ 2563 14/11/2562
ช่วยกันแยก ช่วยกันลดขยะ 14/11/2562
ทำบ้านให้สะอาด รับมือฝุ่น PM 2.5 ด้วย 3 ส1ล 14/11/2562
ประชาสัมพันธ์ ตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 13/11/2562
กำหนดการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 07/11/2562
กำหนดการประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 (2) 07/11/2562
แผนการปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2563 21/10/2562
กำหนดการประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 21/10/2562
ประชาสัมพันธ์ เงินเบี้ยยังชีพฯ เดือน ตุลาคม 2562 09/10/2562
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลเมืองพนัสนิคม ประจำปีงบประมาณ 2563 08/10/2562
สรุปรายงานผลการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ปี 2562 07/10/2562
กำหนดการประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 18/09/2562
ประกาศ เรื่องการแสดงตนลงบัญชีทหารกองเกิน ประจำปี 2562 12/09/2562
ประกาศ เรื่อง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคมหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว 11/09/2562
การประชุมประชาคมระดับชุมชน 04/09/2562
การประชุมประชาคมระดับเมือง 30/08/2562
ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมด้านสุขาภิบาลอาหาร การปรับปรุงและพัฒนาตลาดสดน่าซื้อ 15/08/2562
เชิญประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 09/08/2562
ประชาสัมพันธ์ การโอนเงินเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2562 08/08/2562
« November 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30