Phanatnikhom Town Municipality

 

สำรวจข้อมูลผู้สูงอายุฯ เพื่อสำรวจความต้องการของผู้สูงอายุในการประกอบอาชีพหรือทำงาน

ประชาสัมพันธ์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
เรื่อง สำรวจข้อมูลผู้สูงอายุฯ เพื่อสำรวจความต้องการของผู้สูงอายุในการประกอบอาชีพหรือทำงานฯ (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารฉบับนี้

1. ติดต่อสอบถาม ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสอบถาม 038-398051

2. ติดต่อสอบถาม งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองพนัสนิคม
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสอบถาม 038-787947-8 ต่อ 105

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (สำรวจข้อมูลผู้สูงอายุ.pdf)สำรวจข้อมูลผู้สูงอายุ.pdf 416 kB
« September 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30