Phanatnikhom Town Municipality

 

ข่าวสมัครงาน

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 22/11/2561
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 22/11/2561
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 14/11/2561
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 14/11/2561
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 ตำแหน่ง 12 อัตรา 14/12/2560
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน 08/09/2560
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งภารโรง 08/08/2560
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งภารโรง 02/08/2560
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งภารโรง 07/07/2560
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง 06/07/2560