Phanatnikhom Town Municipality

 

ข่าวสมัครงาน

ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 16/12/2562
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 16/12/2562
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 04/12/2562
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 04/12/2562
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 7 ตำแหน่ง 11 อัตรา 18/11/2562
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 10/05/2562
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 22/02/2562
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง 22/02/2562
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 23/01/2562
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 23/01/2562