Phanatnikhom Town Municipality

 

ข่าวสมัครงาน

ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 10/05/2562
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 22/02/2562
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง 22/02/2562
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 23/01/2562
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 23/01/2562
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 22/11/2561
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 22/11/2561
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 14/11/2561
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 14/11/2561
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 ตำแหน่ง 12 อัตรา 14/12/2560