Phanatnikhom Town Municipality

 

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

เทศบาลเมืองพนัสนิคม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ