Phanatnikhom Town Municipality

 

ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ