ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งภารโรง

หมวด: ข่าวสมัครงาน
สร้างเมื่อ วันพุธ, 02 สิงหาคม 2560 14:19
ฮิต: 310

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งภารโรง