Phanatnikhom Town Municipality

 

ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน

ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 อัตรา