Phanatnikhom Town Municipality

 
วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2562 09:27

ประชุมเตรียมจัดงานประเพณี “ไหว้พระจันทร์” ณ บริเวณถนนศรีกุญชรตลอดสาย ในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562

Rate this item
(0 votes)

“ประชุมเตรียมจัดงานประเพณี “ไหว้พระจันทร์” ณ บริเวณถนนศรีกุญชรตลอดสาย ในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น.นายวิจัย อัมราลิขิต นายกเทศมนตรี ประธานการประชุมฯ 
พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 – 4 
ประธานชุมชนย่อยที่ 1- 12 และหน่วยงานภาคเอกชน เข้าร่วมประชุมเตรียมจัดงานประเพณี “ไหว้พระจันทร์” 
ณ ห้องประชุมเทศบาล ฯ

 

Read 184 times Last modified on วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2562 09:29
« July 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31