Phanatnikhom Town Municipality

 
วันพุธ, 07 สิงหาคม 2562 00:00

นายวิจัย อัมราลิขิต นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ให้การต้อนรับ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลฉมัน จ.จันทบุรี สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิงแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่13 (ชลบุรี) จ

Rate this item
(0 votes)

วันพุธที่ 7 ก.ค. 2562 เวลา 10.00 น.
นายวิจัย อัมราลิขิต นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ให้การต้อนรับ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลฉมัน จ.จันทบุรี สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิงแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่13 (ชลบุรี) จำนวน 108 คน ศึกษาดูงาน เรื่อง เมืองต้บแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ณ หอประชุมสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ

วิทยากรบรรยาย
1.นายวิจัย อัมราลิขิต นายกเทศมนตรี
2. นายบวร พิท้กษานนท์กุล ชุมชนย่อยที่ 10
3. นายธนะศักดิ์ จันทะวงษ์ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและก่อสร้าง

Read 143 times
« August 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31