Phanatnikhom Town Municipality

 
วันศุกร์, 11 กันยายน 2563 11:22

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

Rate this item
(0 votes)
วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 น.-16.00 น.
เทศบาลเมืองพนัสนิคม โดยนายวิจัย อัมราลิขิต นายกเทศมนตรีฯ
ประธานในพิธีเปิด “โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐” ร่วมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างของเทศบาลเมืองพนัสนิคม และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม เข้าร่วมโครงการอบรมฯ ณ หอประชุมสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองพนัสนิคม
-เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ในการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติฯ และเป็นไปในทิศทางเดียวกันเกิดประโยชน์สูงสุด
 
 
Read 68 times
« December 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31