Phanatnikhom Town Municipality

 

เทศบาลเมืองพนัสนิคม โดยนายไพโรจน์ วงษ์ดีไทย รองนายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม “โครงการคัดกรองโรคเรื้องรังในกลุ่มผู้สูงอายุ” ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ

 

65761576_1150900575082391_8986522010867728384_n.jpg65769709_1150900425082406_2141923048331149312_n.jpg66352721_1150900331749082_7484935580862644224_n 1.jpg66453917_1150900398415742_1652898484325449728_n.jpg65804891_1150900451749070_6040151429081989120_n.jpg65955306_1150900548415727_3214011717944082432_n.jpg66251518_1150900375082411_4528497780418674688_n.jpg65752827_1150900348415747_58754229191311360_n.jpg66352721_1150900331749082_7484935580862644224_n.jpg

นายวิจัย อัมราลิขิต นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนปัญญาประทีป อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ศึกษาดูงานเรื่อง “เมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืน” จำนวน 35 คน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับฯ ในวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองพนัสนิคม

 

66497781_1150898961749219_624469767889092608_n.jpg66343995_1150898898415892_3617390493719068672_n.jpg65747949_1150898848415897_8606653671322681344_n.jpg65790391_1150898748415907_6396705728366641152_n.jpg66484151_1150898871749228_961095758222721024_n.jpg65770728_1150898821749233_5112300787904544768_n.jpg66620632_1150898925082556_1408487202773532672_n.jpg65750084_1150898801749235_5922954978598584320_n.jpg65888015_1150898991749216_9014602154861658112_n.jpg

“ประชุมเตรียมจัดงานประเพณี “ไหว้พระจันทร์” ณ บริเวณถนนศรีกุญชรตลอดสาย ในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น.นายวิจัย อัมราลิขิต นายกเทศมนตรี ประธานการประชุมฯ 
พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 – 4 
ประธานชุมชนย่อยที่ 1- 12 และหน่วยงานภาคเอกชน เข้าร่วมประชุมเตรียมจัดงานประเพณี “ไหว้พระจันทร์” 
ณ ห้องประชุมเทศบาล ฯ

 

นายวิจัย อัมราลิขิต นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม เป็นประธานในการเปิด “กิจกรรมการฝึกอบรมสัมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง” พร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล1-4 และเจ้าหน้าที่ ในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ

 

« July 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31