Phanatnikhom Town Municipality

 

คู่มือประชาชน

คู่มือประชาชน (กองการศึกษา).

1.(กองการศึกษา่)การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.(กองการศึกษา)การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3.(กองการศึกษา)การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (1..docx)1..docx 38 kB
Download this file (2..docx)2..docx 38 kB
Download this file (3..docx)3..docx 38 kB