Phanatnikhom Town Municipality

 
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การประเมินความคิดเห็นจากประชาชนผู้มาติดต่อราชการเทศบาลเมืองพนัสนิคม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 85
การประเมินความคิดเห็นจากประชาชนผู้มาติดต่อราชการเทศบาลเมืองพนัสนิคม ประจำเดือนกันยายน 2560 เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 90
การประเมินความคิดเห็นจากประชาชนผู้มาติดต่อราชการเทศบาลเมืองพนัสนิคม ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 180
การประเมินความคิดเห็นจากประชาชนผู้มาติดต่อราชการเทศบาลเมืองพนัสนิคม ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 248
การให้บริการ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 306
ขั้นตอน การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 170
คู่มือสำหรับประชาชน เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 468
คู่มือประชาชน เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 346