Phanatnikhom Town Municipality

 
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การประเมินความคิดเห็นจากประชาชนผู้มาติดต่อราชการเทศบาลเมืองพนัสนิคม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 99
การประเมินความคิดเห็นจากประชาชนผู้มาติดต่อราชการเทศบาลเมืองพนัสนิคม ประจำเดือนกันยายน 2560 เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 104
การประเมินความคิดเห็นจากประชาชนผู้มาติดต่อราชการเทศบาลเมืองพนัสนิคม ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 193
การประเมินความคิดเห็นจากประชาชนผู้มาติดต่อราชการเทศบาลเมืองพนัสนิคม ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 262
การให้บริการ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 320
ขั้นตอน การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 184
คู่มือสำหรับประชาชน เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 484
คู่มือประชาชน เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 361