ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการซื้อจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

หมวด: ระเบียบกฎหมายเทศบาล
สร้างเมื่อ วันพุธ, 21 พฤศจิกายน 2561 10:55
ฮิต: 605

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการซื้อจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการซื้อจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560.pdf)ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการซื้อจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560.pdf 482 kB