Phanatnikhom Town Municipality

 
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม- ทม.พนัสนิคม เขียนโดย ศูนย์ดำรงค์ธรรม 10
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม-เทศบาลเมืองพนัสนิคม เขียนโดย ศูนย์ดำรงค์ธรรม 7
โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล-เทศบาลเมืองพนัสนิคม เขียนโดย ศูนย์ดำรงค์ธรรม 7
แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2561 เขียนโดย ศูนย์ดำรงค์ธรรม 15
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ 6/2561 เขียนโดย ศูนย์ดำรงค์ธรรม 14
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้มาติดต่องานราชการ ประจำเดือนธันวาคม 2560 เขียนโดย ศูนย์ดำรงค์ธรรม 55
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้มาติดต่องานราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 เขียนโดย ศูนย์ดำรงค์ธรรม 43
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้มาติดต่องานราชการ ประจำเดือนตุลาคม 2560 เขียนโดย ศูนย์ดำรงค์ธรรม 44
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้มาติดต่องานราชการ ประจำเดือนกันยายน 2560 เขียนโดย ศูนย์ดำรงค์ธรรม 49
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้มาติดต่องานราชการ ประจำเดือนสิงหาคม 2560 เขียนโดย ศูนย์ดำรงค์ธรรม 45