Phanatnikhom Town Municipality

 
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การประเมินความคิดเห็นจากประชาชนผู้มาติดต่อราชการเทศบาลเมืองพนัสนิคม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 350
การประเมินความคิดเห็นจากประชาชนผู้มาติดต่อราชการเทศบาลเมืองพนัสนิคม ประจำเดือนกันยายน 2560 เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 323
การประเมินความคิดเห็นจากประชาชนผู้มาติดต่อราชการเทศบาลเมืองพนัสนิคม ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 379
การประเมินความคิดเห็นจากประชาชนผู้มาติดต่อราชการเทศบาลเมืองพนัสนิคม ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 481
โครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 362
โครงการประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร เทศบาลเมืองพนัสนิคม เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 457
โครงการประกาศเจตจำนวต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลเมืองพนัสนิคม เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 129
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ 11/2561 เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 119
โครงการสมุดความดีของพนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 282
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ดูแลบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง โอน-ย้าย ประจำปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 468