Phanatnikhom Town Municipality

 
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม-เทศบาลเมืองพนัสนิคม เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 373
ขอเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการและประชุมผู้บริหาร เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 128
การประเมินความคิดเห็นจากประชาชนผู้มาติดต่อราชการเทศบาลเมืองพนัสนิคม ประจำเดือนสิงหาคม 2561 เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 132
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของอปท.ปี61 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 116
โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล-เทศบาลเมืองพนัสนิคม เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 316
การประเมินความคิดเห็นจากประชาชนผู้มาติดต่อราชการเทศบาลเมืองพนัสนิคม ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 118
แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2561 เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 470
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ 6/2561 เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 364
การประเมินความคิดเห็นจากประชาชนผู้มาติดต่อราชการเทศบาลเมืองพนัสนิคม ประจำเดือนมิถถุนายน 2561 เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 135
การประเมินความคิดเห็นจากประชาชนผู้มาติดต่อราชการเทศบาลเมืองพนัสนิคม ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 113