Phanatnikhom Town Municipality

 

รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนการงาน(หน.ส่วน) ครั้งที่ 8/2560

รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ 8/2560. ในวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองพนัสนิคม