Phanatnikhom Town Municipality

 
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของเทศบาลเมืองพนัสนิคม เขียนโดย ศูนย์ดำรงค์ธรรม 15
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม- ทม.พนัสนิคม เขียนโดย ศูนย์ดำรงค์ธรรม 33
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม-เทศบาลเมืองพนัสนิคม เขียนโดย ศูนย์ดำรงค์ธรรม 23
โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล-เทศบาลเมืองพนัสนิคม เขียนโดย ศูนย์ดำรงค์ธรรม 24
แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2561 เขียนโดย ศูนย์ดำรงค์ธรรม 34
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ 6/2561 เขียนโดย ศูนย์ดำรงค์ธรรม 34
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้มาติดต่องานราชการ ประจำเดือนธันวาคม 2560 เขียนโดย ศูนย์ดำรงค์ธรรม 74
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้มาติดต่องานราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 เขียนโดย ศูนย์ดำรงค์ธรรม 61
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้มาติดต่องานราชการ ประจำเดือนตุลาคม 2560 เขียนโดย ศูนย์ดำรงค์ธรรม 63
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้มาติดต่องานราชการ ประจำเดือนกันยายน 2560 เขียนโดย ศูนย์ดำรงค์ธรรม 69