Phanatnikhom Town Municipality

 
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ 11/2560 เขียนโดย ศูนย์ดำรงค์ธรรม 48
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ 9/2560 เขียนโดย ศูนย์ดำรงค์ธรรม 49
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนการงาน(หน.ส่วน) ครั้งที่ 8/2560 เขียนโดย ศูนย์ดำรงค์ธรรม 42
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ 10/2560 เขียนโดย ศูนย์ดำรงค์ธรรม 44
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ 9/2560 เขียนโดย ศูนย์ดำรงค์ธรรม 45
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ 8/2560 เขียนโดย ศูนย์ดำรงค์ธรรม 54
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การบริหารและการปฏิบัติงานที่โปร่งใส เขียนโดย ศูนย์ดำรงค์ธรรม 219
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ 8/2560 เขียนโดย ศูนย์ดำรงค์ธรรม 54
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ 7/2560 เขียนโดย ศูนย์ดำรงค์ธรรม 70
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้มาติดต่องานราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 เขียนโดย ศูนย์ดำรงค์ธรรม 54