Phanatnikhom Town Municipality

 
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานติดตามการบันทึกข้อมูลของการประเมินประสิทธิภาพของ อปท ปี 2560 เขียนโดย ศูนย์ดำรงค์ธรรม 7
ขอเชิญประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ในวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 เขียนโดย ศูนย์ดำรงค์ธรรม 47
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ 6/2560 เขียนโดย ศูนย์ดำรงค์ธรรม 45
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้มาติดต่องานราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 เขียนโดย ศูนย์ดำรงค์ธรรม 52
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้มาติดต่องานราชการ ประจำเดือนเมษายน 2560 เขียนโดย ศูนย์ดำรงค์ธรรม 48
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้มาติดต่องานราชการ ประจำเดือนมีนาคม 2560 เขียนโดย ศูนย์ดำรงค์ธรรม 48
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้มาติดต่องานราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย ศูนย์ดำรงค์ธรรม 50
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้มาติดต่องานราชการ ประจำเดือนมกราคม 2560 เขียนโดย ศูนย์ดำรงค์ธรรม 55
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้มาติดต่องานราชการ ประจำเดือนธันวาคม 2559 เขียนโดย ศูนย์ดำรงค์ธรรม 54
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้มาติดต่องานราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 เขียนโดย ศูนย์ดำรงค์ธรรม 47