Phanatnikhom Town Municipality

 
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ขอเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 เขียนโดย ศูนย์ดำรงค์ธรรม 63
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ 4/2560 เขียนโดย ศูนย์ดำรงค์ธรรม 54
มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการออกเสียงประชามติ เขียนโดย ศูนย์ดำรงค์ธรรม 52
มติ ครม. การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น เขียนโดย ศูนย์ดำรงค์ธรรม 52
พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 เขียนโดย ศูนย์ดำรงค์ธรรม 187
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ 3/2560 เขียนโดย ศูนย์ดำรงค์ธรรม 60
คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนเทศบาลเมืองพนัสนิคม เขียนโดย ศูนย์ดำรงค์ธรรม 159
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงานประจำเดือนกันยายน2559 เขียนโดย ศูนย์ดำรงค์ธรรม 59
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงานประจำเดือนสิงหาคม2559 เขียนโดย ศูนย์ดำรงค์ธรรม 55
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงานประจำเดือนกรกฎาคม2559 เขียนโดย ศูนย์ดำรงค์ธรรม 51