Phanatnikhom Town Municipality

 
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้มาติดต่องานราชการ ประจำเดือนเมษายน 2559 เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 315
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้มาติดต่องานราชการ ประจำเดือนมีนาคม 2559 เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 234
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้มาติดต่องานราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 302
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้มาติดต่องานราชการ ประจำเดือนมกราคม 2559 เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 159
ขอเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 153
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ 4/2560 เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 232
มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการออกเสียงประชามติ เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 158
มติ ครม. การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 151
พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 373
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ 3/2560 เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 166