ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองพนัสนิคม

หมวด: เกี่ยวกับเทศบาล
สร้างเมื่อ วันพฤหัสบดี, 03 พฤศจิกายน 2559 17:45
ฮิต: 4389

สายตรงนายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม

นายวิจัย  อัมราลิขิต  นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม

 

“ พัฒนาเมืองพนัสนิคมเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน  ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง

และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ”

 

นโยบายในการปฏิบัติการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านเว็บไซต์เทศบาลเมืองพนัสนิคม

เพื่อการพัฒนาเทศบาลอย่างยั่งยืน เทศบาลเมืองพนัสนิคมได้เปิดเว็บบอร์ด เพื่อจุดประสงค์ในการพัฒนางานในระบบต่างๆ ของเทศบาล โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา และปัญหาต่างๆ จะได้รับการแก้ไขตามความเหมาะสมและทรัพยากรที่มี เพื่อแจ้งปัญหาโดยตรง ผู้โพสต์ทุกข้อความสามารถนัดคณะทำงานในการรับฟังและแก้ไขปัญหาได้ ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 – 16.30 น.)

ข้อกำหนดในการแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

ทางผู้ดูแลระบบขอน้อมรับสิ่งที่ท่านแนะนำมาด้วยความรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง และจะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์มาดำเนินการแก้ไขต่อไป

 

แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ | อ่านกระทู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ | สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน