Phanatnikhom Town Municipality

 
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 92
สถานธนานุบาล เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 1096
รร.เทศบาล4 เจริญอุปภัมภ์ปัญญาธร เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 827
รร.เทศบาล3 วัดเกาะแก้วนครสวรรค์ เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 1257
รร.เทศบาล2 วัดกลางทุมมาวาส เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 1471
รร.เทศบาล1 ศรีกิตติวรรณนุสรณ์ เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 1918
วิสัยทัศน์และพันธกิจ เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 6014
ที่ตั้งและประชากร เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 6428
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลเมืองพนัสนิคม เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 7666
ตราสัญลักษณ์และความหมาย เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 5577
ประวัติเทศบาล เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 5938
กองวิชาการและแผนงาน เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 1185
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 758
ฝ่ายบริหารการศึกษา เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 898
ฝ่ายบริการสาธารณสุข เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 1032
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 1254
กองช่าง เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 1163
ฝ่ายพัฒนารายได้ เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 993
ฝ่ายบริหารงานคลัง เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 1184
สำนักปลัดฝ่ายปกครอง เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 1019
สำนักปลัดฝ่ายอำนวยการ เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 1480