Phanatnikhom Town Municipality

 
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 152
สถานธนานุบาล เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 1190
รร.เทศบาล4 เจริญอุปถัมภ์ปัญญาธร เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 951
รร.เทศบาล3 วัดเกาะแก้วนครสวรรค์ เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 1387
รร.เทศบาล2 วัดกลางทุมมาวาส เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 1613
รร.เทศบาล1 ศรีกิตติวรรณนุสรณ์ เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 2068
วิสัยทัศน์และพันธกิจ เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 6142
ที่ตั้งและประชากร เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 6590
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลเมืองพนัสนิคม เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 8040
ตราสัญลักษณ์และความหมาย เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 5655
ประวัติเทศบาล เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 6036
กองวิชาการและแผนงาน เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 1305
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 848
ฝ่ายบริหารการศึกษา เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 991
ฝ่ายบริการสาธารณสุข เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 1131
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 1366
กองช่าง เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 1289
ฝ่ายพัฒนารายได้ เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 1074
ฝ่ายบริหารงานคลัง เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 1279
สำนักปลัดฝ่ายปกครอง เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 1111
สำนักปลัดฝ่ายอำนวยการ เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 1639