Phanatnikhom Town Municipality

 
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 67
สถานธนานุบาล เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 1050
รร.เทศบาล4 เจริญอุปภัมภ์ปัญญาธร เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 794
รร.เทศบาล3 วัดเกาะแก้วนครสวรรค์ เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 1212
รร.เทศบาล2 วัดกลางทุมมาวาส เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 1436
รร.เทศบาล1 ศรีกิตติวรรณนุสรณ์ เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 1862
วิสัยทัศน์และพันธกิจ เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 5972
ที่ตั้งและประชากร เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 6370
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลเมืองพนัสนิคม เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 7443
ตราสัญลักษณ์และความหมาย เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 5547
ประวัติเทศบาล เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 5897
กองวิชาการและแผนงาน เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 1123
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 725
ฝ่ายบริหารการศึกษา เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 863
ฝ่ายบริการสาธารณสุข เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 989
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 1206
กองช่าง เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 1119
ฝ่ายพัฒนารายได้ เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 953
ฝ่ายบริหารงานคลัง เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 1141
สำนักปลัดฝ่ายปกครอง เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 961
สำนักปลัดฝ่ายอำนวยการ เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 1406