Phanatnikhom Town Municipality

 
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 647
สถานธนานุบาล เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 2268
รร.เทศบาล4 เจริญอุปถัมภ์ปัญญาธร เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 1994
รร.เทศบาล3 วัดเกาะแก้วนครสวรรค์ เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 2605
รร.เทศบาล2 วัดกลางทุมมาวาส เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 2673
รร.เทศบาล1 ศรีกิตติวรรณนุสรณ์ เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 3429
วิสัยทัศน์และพันธกิจ เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 6986
ที่ตั้งและประชากร เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 7445
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลเมืองพนัสนิคม เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 9729
ตราสัญลักษณ์และความหมาย เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 6255
ประวัติเทศบาล เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 6805
กองวิชาการและแผนงาน เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 2071
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 1436
ฝ่ายบริหารการศึกษา เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 1543
ฝ่ายบริการสาธารณสุข เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 1687
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 2024
กองช่าง เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 2065
ฝ่ายพัฒนารายได้ เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 1685
ฝ่ายบริหารงานคลัง เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 1989
สำนักปลัดฝ่ายปกครอง เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 1781
สำนักปลัดฝ่ายอำนวยการ เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 2493
« May 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31