Phanatnikhom Town Municipality

 
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 14
สถานธนานุบาล เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 972
รร.เทศบาล4 เจริญอุปภัมภ์ปัญญาธร เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 679
รร.เทศบาล3 วัดเกาะแก้วนครสวรรค์ เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 1068
รร.เทศบาล2 วัดกลางทุมมาวาส เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 1337
รร.เทศบาล1 ศรีกิตติวรรณนุสรณ์ เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 1712
วิสัยทัศน์และพันธกิจ เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 5859
ที่ตั้งและประชากร เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 6169
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลเมืองพนัสนิคม เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 7047
ตราสัญลักษณ์และความหมาย เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 5490
ประวัติเทศบาล เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 5771
กองวิชาการและแผนงาน เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 988
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 638
ฝ่ายบริหารการศึกษา เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 771
ฝ่ายบริการสาธารณสุข เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 883
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 1091
กองช่าง เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 983
ฝ่ายพัฒนารายได้ เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 876
ฝ่ายบริหารงานคลัง เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 1047
สำนักปลัดฝ่ายปกครอง เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 854
สำนักปลัดฝ่ายอำนวยการ เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 1238
« February 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28