Phanatnikhom Town Municipality

 
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 1018
สถานธนานุบาล เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 2979
รร.เทศบาล4 เจริญอุปถัมภ์ปัญญาธร เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 2763
รร.เทศบาล3 วัดเกาะแก้วนครสวรรค์ เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 3328
รร.เทศบาล2 วัดกลางทุมมาวาส เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 3524
รร.เทศบาล1 ศรีกิตติวรรณนุสรณ์ เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 4527
วิสัยทัศน์และพันธกิจ เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 7474
ที่ตั้งและประชากร เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 8020
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลเมืองพนัสนิคม เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 10787
ตราสัญลักษณ์และความหมาย เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 6816
ประวัติเทศบาล เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 7241
กองวิชาการและแผนงาน เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 2591
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 1684
ฝ่ายบริหารการศึกษา เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 1893
ฝ่ายบริการสาธารณสุข เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 2107
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 2423
กองช่าง เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 2647
ฝ่ายพัฒนารายได้ เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 2048
ฝ่ายบริหารงานคลัง เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 2455
สำนักปลัดฝ่ายปกครอง เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 2149
สำนักปลัดฝ่ายอำนวยการ เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 3029
« October 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31