Phanatnikhom Town Municipality

 
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 215
สถานธนานุบาล เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 1293
รร.เทศบาล4 เจริญอุปถัมภ์ปัญญาธร เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 1095
รร.เทศบาล3 วัดเกาะแก้วนครสวรรค์ เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 1566
รร.เทศบาล2 วัดกลางทุมมาวาส เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 1733
รร.เทศบาล1 ศรีกิตติวรรณนุสรณ์ เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 2260
วิสัยทัศน์และพันธกิจ เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 6276
ที่ตั้งและประชากร เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 6728
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลเมืองพนัสนิคม เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 8410
ตราสัญลักษณ์และความหมาย เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 5748
ประวัติเทศบาล เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 6168
กองวิชาการและแผนงาน เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 1412
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 935
ฝ่ายบริหารการศึกษา เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 1076
ฝ่ายบริการสาธารณสุข เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 1211
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 1479
กองช่าง เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 1428
ฝ่ายพัฒนารายได้ เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 1174
ฝ่ายบริหารงานคลัง เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 1393
สำนักปลัดฝ่ายปกครอง เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 1208
สำนักปลัดฝ่ายอำนวยการ เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 1785
« October 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31