Phanatnikhom Town Municipality

 
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขียนโดย เทศบาลเมืองพนัสนิคม 667
สถานธนานุบาล เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 2295
รร.เทศบาล4 เจริญอุปถัมภ์ปัญญาธร เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 2026
รร.เทศบาล3 วัดเกาะแก้วนครสวรรค์ เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 2639
รร.เทศบาล2 วัดกลางทุมมาวาส เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 2713
รร.เทศบาล1 ศรีกิตติวรรณนุสรณ์ เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 3468
วิสัยทัศน์และพันธกิจ เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 7007
ที่ตั้งและประชากร เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 7472
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลเมืองพนัสนิคม เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 9761
ตราสัญลักษณ์และความหมาย เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 6273
ประวัติเทศบาล เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 6822
กองวิชาการและแผนงาน เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 2098
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 1454
ฝ่ายบริหารการศึกษา เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 1560
ฝ่ายบริการสาธารณสุข เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 1712
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 2046
กองช่าง เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 2085
ฝ่ายพัฒนารายได้ เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 1713
ฝ่ายบริหารงานคลัง เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 2009
สำนักปลัดฝ่ายปกครอง เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 1804
สำนักปลัดฝ่ายอำนวยการ เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 2506
« June 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30