Phanatnikhom Town Municipality

 
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496และที่แก้ไขเพิ่ม เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 10
สำนักปลัดเทศบาล เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 8
กองคลัง เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 7
กองช่าง เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 6
กองการศึกษา เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 6
กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 7
กองวิชาการและและแผนงาน เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 8