Phanatnikhom Town Municipality

 
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496และที่แก้ไขเพิ่ม เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 152
สำนักปลัดเทศบาล เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 156
กองคลัง เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 137
กองช่าง เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 110
กองการศึกษา เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 112
กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 108
กองวิชาการและและแผนงาน เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 120