Phanatnikhom Town Municipality

 
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496และที่แก้ไขเพิ่ม เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 193
สำนักปลัดเทศบาล เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 195
กองคลัง เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 175
กองช่าง เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 144
กองการศึกษา เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 148
กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 143
กองวิชาการและและแผนงาน เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 149