Phanatnikhom Town Municipality

 
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496และที่แก้ไขเพิ่ม เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 275
สำนักปลัดเทศบาล เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 267
กองคลัง เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 262
กองช่าง เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 207
กองการศึกษา เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 215
กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 207
กองวิชาการและและแผนงาน เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 206