Phanatnikhom Town Municipality

 
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496และที่แก้ไขเพิ่ม เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 119
สำนักปลัดเทศบาล เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 122
กองคลัง เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 100
กองช่าง เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 82
กองการศึกษา เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 83
กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 79
กองวิชาการและและแผนงาน เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 95