Phanatnikhom Town Municipality

 
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496และที่แก้ไขเพิ่ม เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 77
สำนักปลัดเทศบาล เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 76
กองคลัง เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 66
กองช่าง เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 50
กองการศึกษา เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 52
กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 46
กองวิชาการและและแผนงาน เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรม 57