เทศบาลเมืองพนัสนิคมเป็น 1 ใน 10 ของลำดับประเภทนิติบุคคล ที่ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้สูงสุด

หมวด: รางวัลเกียรติยศ
สร้างเมื่อ วันอังคาร, 27 กุมภาพันธ์ 2561 20:54
ฮิต: 373

 

เทศบาลเมืองพนัสนิคม เป็น 1 ใน 10 ของลำดับประเภทนิติบุคคล ที่ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้สูงสุด ในโครงการทำดีเพื่อแผ่นดิน ลดคาร์บอน ลดโลกร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพรรษา 7 รอบ  5 ธันวาคม 2555 จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม