รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านองค์กรที่ส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

หมวด: รางวัลเกียรติยศ
สร้างเมื่อ วันอังคาร, 27 กุมภาพันธ์ 2561 20:57
ฮิต: 399

 

 

กระทรวงวัฒนธรรมมอบรางวัลวัฒนคุณาธร เพื่อแสดงว่าเทศบาลเมืองพนัสนิคม เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ด้านองค์กรที่ส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จาก ฯพณฯ
นางสุกุมล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม