รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

หมวด: รางวัลเกียรติยศ
สร้างเมื่อ วันอังคาร, 27 กุมภาพันธ์ 2561 21:02
ฮิต: 411

 

 

เทศบาลเมืองพนัสนิคม  ได้รับโล่เชิดชูเกียรติจากกระทรวงวัฒนธรรม โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ที่ส่งเสริมการดำเนินงานวัฒนธรรมด้านมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม