รางวัลดีเลิศ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี พ.ศ.2557

หมวด: รางวัลเกียรติยศ
สร้างเมื่อ วันอังคาร, 27 กุมภาพันธ์ 2561 21:06
ฮิต: 426

 

เทศบาลเมืองพนัสนิคม ได้รับรางวัลดีเลิศ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี    พ.ศ.2557 ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี”
โดยสำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี