Phanatnikhom Town Municipality

 

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา17.30 น. นายวิจัย อัมราลิขิต นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลท่ามะกา จ.กาญจนบุรี จำนวน 136 คน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับฯ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ
วิทยากรบรรยาย (1) นายวิจัย อัมราลิขิต นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม (2) นายบวร พิทักษานนท์กุล ชุม 10 รักษ์โลก

วันพฤหัสบดีที่ 23 พ.ค. 2562 เวลา 15.00 น. 
"ประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม สมัยสามัญ สมัยที่2 พ.ศ. 2562"
นายวิจัย อัมราลิขิต นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม ร่วมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมสภาเทศบาลฯ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม

วันพฤหัสบดีที่ 23 พ.ค. 2562 เวลา 15.00 น. 
"ประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม สมัยสามัญ สมัยที่2 พ.ศ. 2562"
นายวิจัย อัมราลิขิต นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม ร่วมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมสภาเทศบาลฯ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นายวิจัย อัมราลิขิต นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม จ.เชียงใหม่ จำนวน 210 คน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับฯ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ
วิทยากรบรรยาย (1) นายวิจัย อัมราลิขิต นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม (2) นายบวร พิทักษ์ษานนท์กุล ชุม 10 รักษ์โลก

60906182_1121022001403582_5155298001857544192_n.jpg61072885_1120976644741451_8184838129954324480_n.jpg60890727_1121021978070251_5459537396158693376_n.jpg60872817_1120976504741465_3321413671602618368_n.jpg61070969_1121022168070232_3949514194390351872_n.jpg61363847_1121022118070237_5194135651653517312_n.jpg60743812_1120977108074738_7687103582725734400_n.jpg

วันพฤหัสบดีที่ 23 พ.ค. 2562 เวลา 09.00 น.
นายศุภฤกษ์ มูลผลา รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน และประชาชนชุมชนย่อยที่1-12 เข้าร่วมกิจกรรม "มหกรรมกวาดล้างไข้เลือดออก" อำเภอพนัสนิคม ปีงบประมาณ 2562 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ

60644033_1120747878097661_4070074154022338560_n.jpg60667529_1120747714764344_1330380198838796288_n.jpg61357424_1120747088097740_486390331714043904_n.jpg60732364_1120747101431072_720756792862179328_n.jpg60759294_1120747921430990_681604991978307584_n.jpg60688812_1120747724764343_3150434064385703936_n.jpg60632035_1120747908097658_1863527610416365568_n.jpg

เทศบาลเมืองพนัสนิคม เข้าร่วมงานมหรสพสมโภชน์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันพุธที่ 22 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 เวลา 17.00 น.ณ ลานศาลากลางจังหวัดชลบุรี

« May 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31