Phanatnikhom Town Municipality

 

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. 
นายวิจัย อัมราลิขิต นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองหล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ จำนวน 100 คน ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ

วิทยากรบรรยาย
นายบวร พิทักษานนท์กุล

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. 
นางสาวสุภารัตน์ พุทธรักษา รองปลัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม. เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบท (จปฐ และ กชช 2 ค) เพื่อรับรองคุณภาพเพื่อการพัฒนาชุมชน ระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพนัสนิคม

 

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. 
นายวิจัย อัมราลิขิต นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด จำนวน 40 คน ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองพนัสนิคม
วิทยากรบรรยาย
นายวิจัย อัมราลิขิต นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม

« June 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30