Phanatnikhom Town Municipality

 

วันพุธที่ 7 ก.ค. 2562 เวลา 10.00 น.
นายวิจัย อัมราลิขิต นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ให้การต้อนรับ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลฉมัน จ.จันทบุรี สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิงแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่13 (ชลบุรี) จำนวน 108 คน ศึกษาดูงาน เรื่อง เมืองต้บแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ณ หอประชุมสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ

วิทยากรบรรยาย
1.นายวิจัย อัมราลิขิต นายกเทศมนตรี
2. นายบวร พิท้กษานนท์กุล ชุมชนย่อยที่ 10
3. นายธนะศักดิ์ จันทะวงษ์ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและก่อสร้าง

วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. 
นายศุภฤกษ์ มูลผลา รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองพนัสนิคม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม เพื่อพิจารณาแผนงาน/โครงการ และงบประมาณประจำปี 2562

67722359_1171853682987080_8279624884196212736_n.jpg68457463_1171853402987108_6309266271598804992_n.jpg68303218_1171853676320414_5090744497369776128_n.jpg67782537_1171853766320405_8204373698505867264_n.jpg67696591_1171853556320426_8362449046417178624_n.jpg67827738_1171853469653768_5129892565927067648_n.jpg67812035_1171853696320412_6258727052124356608_n.jpg67935608_1171854039653711_4642905852234170368_n.jpg68916242_1171853956320386_5713469194276700160_n.jpg

« August 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31