Phanatnikhom Town Municipality

 
วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลฯ
เทศบาลเมืองพนัสนิคม โดยท่านนายกวิจัย อัมราลิขิต ประธานคณะกรรมาธิการด้านสาธารณสุขฯ
ประธานการประชุม ในการขับเคลื่อน “ แผนผังภูมินิเวศ ช่วยเมืองเปลี่ยนเพื่อเมืองน่าอยู่ อย่างยั่งยืน”
วัตถุประสงค์ ในการขับเคลื่อน “ แผนผังภูมินิเวศ ช่วยเมืองเปลี่ยนเพื่อเมืองน่าอยู่ อย่างยั่งยืน”
1.เพื่อพัฒนา “เครื่องมือ” ที่จะช่วยปรับเปลี่ยนแนวความคิดของผู้บริหารเมืองและได้ทราบสถานภาพและประเด็นสำคัญที่เมืองต้องพัฒนาในทุกมิติ
2.เพื่อพัฒนา “ขีดความสามารถ” ของบุคลากรในเทศบาลในการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และพัฒนาแผนผังภุมินิเวศ บนฐานข้อมูลจริงของเมืองในทุกมิติ
 
119043241_1503380166501095_7748809380307588556_o.jpg119041517_1503380379834407_7858460355945636266_o.jpg118992347_1503380183167760_7730263393703251016_o.jpg119118247_1503380253167753_6645204815579745861_o.jpg119175189_1503380176501094_1520153178107756735_o.jpg119055764_1503380169834428_4131527471804156362_o.jpg
วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 น.-16.00 น.
เทศบาลเมืองพนัสนิคม โดยนายวิจัย อัมราลิขิต นายกเทศมนตรีฯ
ประธานในพิธีเปิด “โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐” ร่วมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างของเทศบาลเมืองพนัสนิคม และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม เข้าร่วมโครงการอบรมฯ ณ หอประชุมสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองพนัสนิคม
-เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ในการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติฯ และเป็นไปในทิศทางเดียวกันเกิดประโยชน์สูงสุด
 
 

เทศบาลเมืองพนัสนิคม จัดโครงการ ตรวจมะเร็งปากมดลูก

มะเร็งเต้านม และมะเร็งต่อมลูกหมาก โดยมี ทีมแพทย์จากโรงพยาบาลมะเร็ง ชลบุรี เป็นผู้ตรวจ ให้แก่ 

ประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม ณ หอประชุมสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ

 

118982029_1500819766757135_2896565160341579549_o.jpg118800275_1500819693423809_9011763342796775821_o.jpg118769357_1500819233423855_3397299963394064775_o.jpg119040034_1500819563423822_535695610970009798_o.jpg118781130_1500819940090451_6928320477764559209_o.jpg119038645_1500819790090466_2910479911533247077_o.jpg118916503_1500819503423828_7215666232668211210_o.jpg119002179_1500819716757140_4451275537940062007_o.jpg118792678_1500819493423829_6728898266726695581_o.jpg

 

การแข่งขัน เมืองพนัสมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 18 ประจำปี 2563

 

 

วันศุกร์, 11 กันยายน 2563 11:07

โครงการฝึกอบรมการร้อยพวงมาลัย

เทศบาลเมืองพนัสนิคม โดยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการฝึกอบรมการร้อยพวงมาลัย ในวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้เมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ เทศบาลเมืองพนัสนิคม
 
118356360_1489842261188219_1495737042352794002_n.jpg118126330_1489842237854888_3082508536375216729_n.jpg118193399_1489842174521561_2378846290664419517_n.jpg118301802_1489842587854853_7461064036494620108_n.jpg118222920_1489842564521522_4935629399542060553_n.jpg118070800_1489842301188215_135526463184155912_n.jpg118327752_1489842557854856_5333979393860291973_n.jpg118311214_1489842414521537_9085872422601832283_n.jpg
 
 
วันศุกร์, 11 กันยายน 2563 11:04

ร่วมโครงการฝึกอบรมการทำขนมไทย

วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 เทศบาลเมืองพนัสนิคม โดยนางนันท์ธนาภา เวชเดช ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการฝึกอบรมการทำขนมไทย ณ ศูนย์การเรียนรู้เมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ เทศบาลเมืองพนัสนิคม

 

118158733_1488180954687683_5397731793341344886_o.jpg118210832_1488181521354293_2544647247274128662_o.jpg117809950_1488180584687720_6341847739072747980_o.jpg118295517_1488180958021016_939278295781052713_o.jpg118471934_1488181341354311_1359707242013453203_o.jpg118190483_1488181381354307_4485582014188834311_o.jpg118148509_1488180924687686_8728518394301214814_o.jpg118015612_1488181431354302_1920266609234897400_o.jpg118173345_1488180898021022_829134393000356180_o.jpg

 

วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 นายวิจัย อัมราลิขิต นายกเทศมนตรี เป็นประธาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ คณะอาจารย์เทศบาล 1- 4 เข้าร่วมโครงการอบรม 

ความรู้ทางกฏหมายเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต ณ หอประชุมสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ

 

วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 นายวิจัย อัมราลิขิต นายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธี 

พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ 

เจ้าหน้าที่เทศบาล คณะอาจารย์สังกัดเทศบาล 

และประชาชนในชุมชนย่อย ที่ 1-12 

เข้าร่วม โครงการประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต 

ของผู้บริหารเทศบาลเมืองพนัสนิคม 

ณ หอประชุมสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ

 

118558853_1494391780733267_222603237351276555_n.jpg118474652_1494391797399932_5761135751052953303_n.jpg118587737_1494391670733278_53031082440595386_o.jpg 4.jpg118486022_1494391744066604_6553586581754634653_n.jpg 1.jpg 3.jpg 2.jpg118535003_1494391834066595_1347638189395728158_n.jpg

วันศุกร์, 11 กันยายน 2563 08:52

ฝึกอบรมการปลูกพืชผักสวนครัว

วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น.
เทศบาลเมืองพนัสนิคม ร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม จัดโครงการฝึกอบรมการปลูกพืชผักสวนครัว ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม จำนวน 20 คน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ
 
117889676_1483861555119623_4900709546597716059_o.jpg117951618_1483862188452893_8446142106977467871_o.jpg118255883_1483861381786307_1201332927681797790_o.jpg117928300_1483862215119557_7124058727167930462_o.jpg117905710_1483861958452916_4713062314967375010_o.jpg117868650_1483861985119580_8658798573671218290_o.jpg117704193_1483860901786355_3853843055239459101_o.jpg
วันศุกร์, 11 กันยายน 2563 08:48

โครงการอบรม อย.น้อย

วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.
เทศบาลเมืองพนัสนิคม โดย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมโครงการอบรม อย.น้อย ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ของโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีกิตติวรรณนุสรณ์
รับผิดชอบโครงการฯ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองพนัสนิคม
วิทยากรบรรยาย
1.นางรัชดาพร จิราโชติกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
2.นางสาวกนกวรรณ เจริญวัฒนวิญญู
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
 
117773618_1483790968460015_6758461981895210253_o.jpg118005467_1483791971793248_3594418832434078516_o.jpg117544359_1483792008459911_3443113627032247458_o.jpg117962660_1483790425126736_3080972799783952979_o.jpg117473002_1483790951793350_5595523623941117095_o.jpg117584598_1483791918459920_6802161373879110280_o.jpg117576576_1483790928460019_6368624917027934047_o.jpg

Albums

« September 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30