# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
269 ราชพฤกษ์

 

 

ชื่อต้นไม้ : ราชพฤกษ์

 

เส้นรอบวง :  37 cm.

 

ความสูง : 6.45 m.