# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
272 หางนกยูง

 

 

ชื่อต้นไม้ : หางนกยูง

 

เส้นรอบวง :  43 cm.

 

ความสูง : 6.45 m.