# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
275 มะฮอกกานี

 

ชื่อต้นไม้ : มะฮอกกานี

 

เส้นรอบวง :  36 cm.

 

ความสูง : 4.20 m.