# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
283 มะฮอกกานี

 

ชื่อต้นไม้ : มะฮอกกานี

 

เส้นรอบวง :  34 cm.

 

ความสูง : 4.55 m.