# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
291 มะฮอกกานี

 

ชื่อต้นไม้ : มะฮอกกานี

 

เส้นรอบวง :  22 cm.

 

ความสูง : 3.85 m.